Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Elblągu


nr rachunku bankowego:
92 1750 0012 0000 0000 3176 9051


kod Swift Banku: RCBWPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL92 1750 0012 0000 0000 3176 9051